Esami Girondino – Biennio Filosofico

Logica e Teologia naturale:

Giovedì 21 gennaio 2016 – Mattino e pomeriggio

Giovedì 28 gennaio 2016 – Mattino e pomeriggio

Mercoledì 03 febbraio 2016 – Mattino e pomeriggio

 

You may also like...